Har du migrän?

Är det migrän du har ? [ Svara Ja eller Nej ]

När du har huvudvärk brukar du:
1 Kunna förutsäga att ett anfall är i antågande ?
2 Uppleva synstörningar i form av t.e.x Ljusblixtar under 5-60 min före huvudvärken ?
3 Bli illamående så att du ibland måste kräkas ?
4 Få ökad känslighet för ljud eller ljus ?
5 Ha den dunkande huvudvärk som förvärras av fysisk ansträngning ?

Fundera igenom ovanstående frågor . Om du svarat JA på minst
tre av frågorna kan det vara migrän du lider av
. Svaren hjälper din
läkare att bestämma vilken typ av huvudvärk du har och vilken
behandling som kommer att passa dig bäst.

Det bästa är att finna orsaker till huvudvärken och påverka dessa.
Ofta krävs behandling av läkemedel. Om inte läkemedel ger önskat
resultat eller ger biverkningar, får man prova andra metoder med
specialists hjälp.

Migrän är fortfarande en obotlig sjukdom, men man kan inrikta sig
på att lindra attackerna och även försöka minska antalet attacker
med förebyggande behandling.