Hur gör värktabletten mest nytta?

HUR GÖR VÄRKTABLETTEN MEST NYTTA?

När du har ont utsöndras stresshormoner som gör det svårare för kroppen att läka skadan. Därför är det viktigt att lindra värken.
 
        

Produkter från apoteket
HUR SKA DU TA DIN MEDICIN
För att medicinen ska fungera är det viktigt att du doserar rätt redan från början. Följ de råd som står på förpackningen eller som du fått av din läkare. Tar du för liten dos uteblir effekten och tar du för stor kan du få biverkningar.
      
VAD BETYDER "VID BEHOV?"
Det är svårt att veta om man ska vänta med värktabletter tills man verkligen har ont, eller om man ska ta en redan vid de första känningarna.

Om du fått din medicin på recept är det bra att ta den på en gång, innan smärtorna slår igenom. Detsamma gäller vid värk som du känner igen och som kommer regelbundet, t ex migrän eller mensvärk. Annars bör du vänta tills du verkligen får ont. Det finns inget skäl att ta värktabletter i onödan. Ta alltid reda pĺ hur ofta du får ta din medicin och vad som är den maximala dygnsdosen.

REGELBUNDEN LINDRING
Om du ska ta din medicin i förebyggande syfte är det viktigt att du sprider doserna jämnt över dygnet. Då ligger du steget före smärtan, och hinner inte få ont innan nästa dos börjar verka.

Vid riktigt svåra smärtor kan en kombination av förebyggande och behovsbehandling vara bäst. Du får du två mediciner utskrivna av din läkare.

EN TABLETT ELLER TVÅ?
Har du mycket ont, t ex vid ryggskott, är det bäst att ta maxdos på en gĺng. Däremot är det ingen idé att ta mer. Det ger inte bättre smärtlindring, däremot riskerar du biverkningar. Det finns idag receptfria värktabletter som är så starka att redan en tablett ger maxeffekt.

EN ELLER TRE GĹNGER?
På förpackningen står ofta hur du kan ta din medicin, t ex 1-3 gånger per dygn. Ibland räcker det att ta den en gång. Får du ont igen när den slutar verka efter 4-6 timmar, kan du ta samma dos igen, och om det behövs en tredje gĺng.

VAD HÄNDER OM DU TAR FÖR MYCKET?
Tar du fler värktabletter, eller oftare, än vad som står pĺ förpackningen, kan du få olika biverkningar. Vilka det är beror på vilka värktabletter du tagit.

Tar du för mĺnga tabletter som innehĺller acetylsalicylsyra kan du få öronsusningar, yrsel och svettningar. Överdosering av paracetamol ger inga omedelbara symtom, men efter något dygn kan du få en mycket allvarlig leverskada. Framförallt om du ofta dricker alkohol.

Tänk på att inte ta flera värkmediciner samtidigt utan att först prata med din läkare eller oss på apoteket. Eftersom olika mediciner kan innehålla samma ämnen finns risk för överdosering, hur noga du än följer råden på förpackningen.