Lite om ordförande i Migränföreningen.

Hej
Mitt namn är Angela Glad, jag är 66 år och bor i Karlskrona.
Jag har bott här sedan 1991. Tidigare bodde jag och min familj i Stockholm,
där jag var initiativtagare till bildandet av Svenska Migränförbundet.(1990)

Jag  är ordförande sedan 16 år Migränföreningen i Blekinge. Jag har lidit
av migrän sedan 1977, migrän av den värsta sorten. Man kan gott säga att jag
har prövat nästan allt för att slippa den fruktansvärda värken.

Migrän påverkar människor på olika sätt. Vissa kan efter vila och/eller medicinering
arbeta vidare med det de sysslar med, medan andra kan vara sjuka flera dagar och
få sina migränanfall väldigt ofta. Migränen för framförallt den sistnämnda gruppen
nedsätter väsentligt deras livskvalité.

Migrän - Hemicrania = "halva huvudskålen". Migrän har varit känd i cirka 2400 år
och återfinns i alla kulturer. Migrän är vanligare bland kvinnor (2/3) än bland män (1/3).

Cirka en miljon svenskar besväras av migrän. Migrän kan debutera redan i mycket
unga år. Migrän förefaller vara ärftligt.

  Viktigt för mig är:
- Läkemedel som ger lindring av migränen.
- En läkare som har förståelse och är intresserad.
- Omgivningens förståelse.
- Öka min egen livskvalité.


Trots mitt handikapp försöker jag njuta av allt vad livet har att erbjuda.
För mig gäller att kämpa vidare.